วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 3


1.ทำรายงานขั้นตอนการออกแบบ Animation Design Banner
   -สืบค้น/โจทย์
   -ขั้นตอน/ส่วนประกอบ
   -เตรียมภาพ/ข้อความ
   -เสียง
   -ผลพิเศษ
   -นำเสนอ
2.หาข้อมูลรายงาน Storyboard
   -เรี่องย่อ Story line
   -ภาพประกอบ/ตัวละคร Character
   -การกำกับตัวละคร Draw direction
   -เสียงพากษ์ Naration
   -เสียงเพลง Sound BG
   -เสียงประกอบเหตุการณ์ Sound Effect
   -prop

*พร้อมทั้งคิดพร็อตเรื่องทำ Storyboard

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

BANNER

แบนเนอร์  คือ ภาพกราฟฟิกที่ประกาศชื่อหรือเอกลักษณ์
เช่น โฆษณา  หรือลิงค์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เรา

BANNER  หมายถึง
-ป้ายโฆษณา  ขนาดใหญ่หรือป้ายยาว
-เว็บแบนเนอร์  กรอกคำโฆษณาสำหรับติดในเว็บไซต์อื่น
 เพื่อชักจูงให้คนเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์เรา

สัปดาห์ที่2

-ทำ VDO แนะนำตัวให้เป็นแอนิเมชั่น พร้อมเทคโฮมโชว์ผลงานที่ตนถนัด
-หาอภิธานศัพท์ในวิชาแอนิเมชั่นใน chandraonline
-สร้างแบรนเนอร์ของตนเอง พร้อมอธิบายขั้นตอนการทำ

สัปดาห์ที่1

อาจารย์แนะนำวิชาและการปฎิบัติที่เหมาะสม
- สมัคร  Blogspot,elearning,youtube
-ส่งงาน issuu.com
-เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนอาทิตย์หน้า
  ดินสอกด 2B / ปากกาหมึกซึม / กระดาษ A4(10 แผ่น)/
  กระดาษลอกลาย(10 แผ่น) และแฟ้มสำหรับเก็บงาน
-แจ้งemail และ blogspot สำหรับติดตามงานและส่งงาน